GIỚI THIỆU

LỊCH SỬ THÀNH LẬP TRƯỜNG

                 Theo quyết định số: 965/ QD-UB, ngày 04/08/1990. Hợp nhất hai trường PTCS I và PTCS II Nhơn Hòa ( thành lập 1975) và tách thành hai trường THCS nhơn Hòa và trường Tiểu học Nhơn Hòa.
                  Trường được thành lập trên mảnh đất thuần nông có truyền thống hiếu học, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của phòng GD và ĐT An Nhơn, Đảng ủy, chính quyền, Đoàn thể và nhân dân địa phương ở Nhơn Hòa.
                  Các tổ chức chính trị trong nhà trường từ chi bộ đến các đoàn thể không ngừng phát triển và đạt các danh hiệu ngày càng cao.
                  Quý thầy cô không ngừng phát triển, phấn đấu, học hỏi, hoàn thiện kiến thức, áp dụng CNTT vào giảng dạy ngày càng hiệu quả hơn.
                  Cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp, thân thiện, an toàn tạo điều kiện cho học sinh phát triển.